1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (1)
  3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/11/2021 – Ngày cập nhật: 06/05/2022

1. Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng

2. Xử lý đối với hóa đơn bị sai mà doanh nghiệp đã lập, đã kê khai

3. Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng hóa xuất cho đại lý

4. Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

5. Cách viết hóa đơn, hạch toán về chiết khấu thương mại 

6. Quy trình và hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng thông thường 

7. Quy trình bán hàng – nợ phải thu 

8. Hạch toán bán hàng xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 

9. Hạch toán bán hàng thông qua các đại lý và đại lý bán hàng 

10. Hạch toán kế toán bán hàng các trường hợp cho thuê TSCĐ và cho thuê BĐS 

11. Hạch toán đối với hoạt động gia công hàng hóa 

12. Hạch toán bán hàng cho các đơn vị nội bộ 

13. Hạch toán doanh thu bán hàng cho khách hàng truyền thống 

14. Hạch toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước 

15. Hạch toán trả lương, thưởng, phúc lợi cho NLĐ bằng sản phẩm, hàng hóa

16. Chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán 

17. Hạch toán cho thuê mượn tài sản 

18. Cách hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

19. Dự phòng phí phải thu khó đòi – Cách hạch toán

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận