1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (1)
  3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  4. Hạch toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước

Hạch toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/12/2021 – Ngày cập nhật: 23/12/2021

Khi nhận được thông báo của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi: 

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 5114 – Doanh thu trợ cấp giá 

Khi nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 112,

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận