1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (1)
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 4. Xử lý trường hợp chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

Xử lý trường hợp chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/04/2024 – Ngày cập nhật: 04/04/2024

Nguồn: Sưu tầm

Trong thời đại công nghệ số, việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại là một việc khá phổ biến của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra nhiều vấn đề về pháp lý, thuế, an ninh và minh bạch. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp chuyển tiền giữa hai loại tài khoản này.

Trường hợp 1: Chuyển tiền từ tk công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp

 • Tài khoản Giám Đốc .
 • Tài khoản nhân viên khác trong công ty.

Xử lý như sau:

 • Xem như rút tiền từ TK về quỹ: nội dung ghi “Nguyễn Văn A rút tiền về quỹ”.

Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/Có TK 112

 1. Xem là khoản công ty mượn
 • Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền.
 • Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/Có TK 3388.
 • Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/Có TK 112.
 1. Xem là khoản tạm ứng
 • Lập giấy đề nghị tạm ứng.
 • Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/Có TK 112.
 • Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/Có TK 141.

Trường hợp 2: Chuyển tiền từ tài khoản Cá nhân vào tài khoản công ty

Bao gồm:

 • Tài khoản giám đốc.
 • Tài khoản nhân viên khác trong công ty.

*Xử lý như sau:

Nộp tiền vào TK: Ghi nội dung “Nguyễn Văn A nộp tiền”.

 • Lập phiếu chi: Nợ TK 112/Có TK 111.
 1. Xem công ty cho cá nhân mượn
 • Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân.
 • Lập phiếu Chi tiền cho vay: Nợ TK 1388/Có TK 111.
 • Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 112/Có TK 1388.
 1. Xem là khoản tạm ứng
 • Lập giấy đề nghị tạm ứng.
 • Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/Có TK 111.
 • Lập thủ tục tiền hoàn ứng: Nợ TK 112/Có TK 141.

Trường hợp 3: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại doanh nghiệp

*Xử lý như sau:

 1. Xem là khoản công ty mượn nên giờ trả lại
 • Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền.
 • Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388.
 • Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/Có TK 112.
 • Hai xem là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại.
 • Lập giấy đề nghị thanh toán.
 • Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/Có TK 331.
 1. Xem như là họ tạm ứng tiền hàng nhưng công ty không có khả năng cung cấp nên trả lại tiền cho họ hoặc xem đó là khoản ký quỹ.
 • Lập hợp đồng nguyên tắc, biên bản hủy hợp đồng, biên bản trả lại tiền ký quỹ.
 • Lập phiếu chứng từ thu tiền: Nợ TK 111,112/Có TK 131,3386.
 • Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 131,3386/Có TK 112,111.

Trên đây là một số cách xử lý trường hợp khi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty trong nhiều tình huống khác nhau. Hy vọng chia sẻ này hữu ích cho các bạn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan