1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (2)
  3. Kế toán tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN

Kế toán tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/03/2022

1. Những khoản thu nhập không phải đóng BHXH, thuế TNCN

2. Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?

3. Những lưu ý về thuế thu nhập cá nhân cần phải nắm

4. Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào khi làm việc chưa đủ 12 tháng?

5. 2 trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp

6. 3 lưu ý khi khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126

7. Các lưu ý về tiền lương, thưởng, phúc lợi và BHXH, thuế TNCN, thuế TNDN

8. Hồ sơ chi phí lương

9. Cách phân bổ tiền phụ cấp hợp lý để giảm nghĩa vụ đóng BHXH 

10. Quyết toán thuế TNCN và đóng bhxh khi có nhiều nguồn thu nhập 

11. Hạch toán trả lương, thưởng, phúc lợi cho NLĐ bằng sản phẩm, hàng hóa 

12. Các khoản chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vốn có phải nộp Thuế TNCN không?

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận