1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (2)
 3. Kinh nghiệm quyết toán thuế
 4. 25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn và gian lận trong hoàn thuế

25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn và gian lận trong hoàn thuế

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/02/2024 – Ngày cập nhật: 19/02/2024

Nguồn: Nghiệp kế toán

Tổng cục Thuế chỉ ra 25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn hoàn thuế GTGT. Đây là nội dung tại công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT). Dưới đây là 25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro mà bạn cần biết.

 1. Doanh nghiệp đổi người đại diện trước pháp luật 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời di chuyển địa chỉ kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động hoặc số lần thay đổi kinh doanh từ lần 2 trong năm.
 3. Doanh nghiệp mới thành lập  có địa điểm kinh doanh không cố định (di chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 1-2 năm hoạt động).
 4. Doanh nghiệp chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 5. Doanh nghiệp được thành lập do các cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp vốn như vợ chồng, anh chị em ruột.
 6. Doanh nghiệp thành lập mới do người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật có công ty do cơ quan Thuế đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (còn nợ thuế), tạm ngưng kinh doanh có thời hạn.
 7. Doanh nghiệp thành lập nhiều năm nhưng không có có phát sinh doanh thu, sau đó bán lại, chuyển nhượng người khác.
 8. Doanh nghiệp thành lập không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng xuất hóa đơn tài nguyên, khoáng sản.
 9. Doanh nghiệp có hàng hóa bán ra, mua vào không phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng. 
 10. Doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lệ theo đăng ký.
 11. Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập giá trị dưới 100 triệu đồng.
 12. Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị (bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, hàng điện máy), kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, xăng dầu, kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất đá, cát sỏi, khoáng sản (than, cao lanh, quặng sắt…) nông lâm sản (dăm gỗ, gỗ ván, gỗ thanh…) có phát sinh ngành nghề cho thuê nhân công (phát sinh lớn). 
 13. Doanh thu cao đột biến, cụ thể: Kỳ kê khai trước doanh thu rất thấp, xấp xỉ bằng 0  nhưng kỳ sau tăng đột biến ( từ 3 lần trở lên doanh thu bình quân của các kỳ trước) nhưng số thuế GTGT phát sinh phải nộp  thấp (<1%  doanh số phát sinh trong kỳ).
 14. Doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng, không phát sinh chi phí thuê kho.
 15. Doanh thu kê khai hàng năm phát sinh từ trên 1 tỷ nhưng số thuế phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu đồng (1%).
 16. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (500-2000). Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn bình quân chiếm khoảng 20%  số hóa đơn sử dụng. 
 17. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, TT 78/2021/TT-BTC có số lượng hóa đơn điện tử giảm bất thường so với số lượng hóa đơn đã sử dụng theo nghị định  51/2010/NĐ-CP.
 18. Doanh nghiệp có/không có thông báo phát hành hóa đơn nhưng không/chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 19. Doanh nghiệp có giá trị hóa đơn bán ra, thuế GTGT đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào, thuế GTGT đầu vào.
 20. Doanh nghiệp hóa đơn dịch vụ bán ra không phù hợp với hóa đơn dịch vụ mua vào.
 21. Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ.
 22. Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản rất thấp.
 23. Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày).
 24. Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động.
 25. Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp .

Các doanh nghiệp cần nắm rõ và tuân thủ các quy định về thuế và hóa đơn, tránh vi phạm pháp luật và gặp rắc rối với cơ quan Thuế. Các cơ quan Thuế cũng cần tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, bảo đảm thu ngân sách, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan