1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (2)
  3. Kế toán tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN
  4. Hạch toán trả lương, thưởng, phúc lợi cho NLĐ bằng sản phẩm, hàng hóa

Hạch toán trả lương, thưởng, phúc lợi cho NLĐ bằng sản phẩm, hàng hóa

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/12/2021 – Ngày cập nhật: 24/12/2021

Trường hợp trả lương cho NLĐ bằng sản phẩm, hàng hoá

Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi: 

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hóa để biếu, tặng cho NLĐ và được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi

Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi: 

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận