1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (2)
  3. Kinh nghiệm quyết toán thuế

Kinh nghiệm quyết toán thuế

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/07/2021 – Ngày cập nhật: 28/11/2022

1. Những nội dung cần rà soát trước khi quyết toán thuế

2. Hướng dẫn xử lý trong trường hợp lệch thuế trên tờ khai và báo cáo tài chính

3. Những sai sót thường xảy ra trong các kỳ quyết toán thuế

4. 18 vấn đề doanh nghiệp dễ bị phạt khi bị thanh tra thuế và cách khắc phục

5. Những sai phạm thường gặp của doanh nghiệp khi kiểm tra thuế

6. Trình tự kiểm tra các sắc thuế của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp

7. Một số điểm cần biết trước khi quyết toán thuế

8. Quá 5 năm chưa quyết toán thuế thì như thế nào?

9. Cách xác định giao dịch liên kết trong quản lý thuế

10. Xác định giá tính thuế trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thực hiện thế nào?

11. Các khoản chi phí không được trừ trong giao dịch liên kết

12. Xử lý các trường hợp chi phí không hợp lý, hợp lệ trong doanh nghiệp

13. Tổng hợp các khoản chi phí có định mức

14. 9 khoản khấu hao TSCĐ không được trừ khi Quyết toán thuế TNDN

15. Thủ tục hồ sơ đính kèm trong một số giao dịch cụ thể

16. 15 điểm doanh nghiệp dễ bị cơ quan thuế “quan tâm đặc biệt” 

17. Các lưu ý về tiền lương, thưởng, phúc lợi và BHXH, thuế TNCN, thuế TNDN 

18. Một số tình huống thuế và cách xử lý 

19. 08 lỗi thường gặp khai quyết toán thuế và cách xử lý 

20. Kỹ năng quyết toán thuế tại Doanh nghiệp 

21. Hướng dẫn điều chỉnh giảm sau khi quyết toán thuế 

22. Cách làm tạm BCTC để nộp cho đúng hạn 

23. Xử lý biên bản kiểm tra thuế và sự khác nhau giữa ủy quyền và không ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

24. 12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý 

25. 4 sai phạm thường gặp nhất khi thanh kiểm tra thuế mà kế toán phải biết 

26. Các điểm cần chú ý khi phát sinh lợi nhuận chưa phân phối 

27. Các công việc kế toán cần phải làm vào cuối năm và đầu năm mới

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận