1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (1)
 3. Hóa đơn điện tử
 4. Hướng dẫn thủ tục chứng từ đối với chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp
 1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (1)
 3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 4. Hướng dẫn thủ tục chứng từ đối với chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục chứng từ đối với chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 09/06/2021 – Ngày cập nhật: 30/11/2021

Tại Công văn số 17151/CTHN-TTHT ngày 20-05-2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về xuất hóa đơn chi hộ.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, Điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT đã quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo đó, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm trường hợp: Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng dẫn chứng quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22-06-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-06-2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25-08-2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính.

Theo đó, trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…

Nguồn: tapchitaichinh

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận