1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (1)
 3. Hóa đơn điện tử
 4. Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/02/2022 – Ngày cập nhật: 15/02/2022

Nguồn: Bùi Vũ Thảo Linh, Facebook

Trường hợp 1: Chưa gửi cho người Mua (nhưng đã được cấp mã):

 • Bước 1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT
 • Bước 2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và Cơ quan Thuế hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
 • Bước 3: Gửi lại hóa đơn đúng cho người Mua.

Trường hợp 2: Đã gửi cho người Mua (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…)

 • Bước 1: Thông báo cho người mua về việc hóa đơn sai sót này
 • Bước 2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này
 • Bước 3: Không phải lập lại HĐĐT
 • Bước 4: Gửi cho người Mua kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót.

Trường hợp 3: Đã gửi cho người Mua (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hóa…)

 • Bước 1: Người Mua và người Bán lập văn bản  ghi rõ nội dung sai sót
 • Bước 2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và Cơ quan Thuế hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
 • Bước 3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ " Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm" gửi cho CQT để cấp mã
 • Bước 4: Gửi lại hóa đơn đúng cho người Mua.

Trường hợp 4: Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn đã được cấp mã có sai sót:

Cơ quan Thuế  thông báo cho người Bán theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót.

Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan Thuế người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận