1. Trang chủ
 2. Doanh nghiệp, người lao động
 3. Hợp đồng lao động
 4. Những quy định mới về hợp đồng lao động theo luật 2019

Những quy định mới về hợp đồng lao động theo luật 2019

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 26/07/2021 – Ngày cập nhật: 26/07/2021

Một số quy định mới của Luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01-01-2021 mà doanh nghiệp và người lao động cần biết để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. 8 quy định mới về hợp đồng lao động

 1. Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.
 2. Không còn loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.
 3. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng.
 4. Thêm 02 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.
 5. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.
 6. Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.
 7. 02 trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.
 8. Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động, hiện nay chỉ yêu cầu phải có tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp, từ ngày 01-01-2021, yêu cầu phải có “Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động”.

2. 3 quy định mới về thử việc

 1. Có thể thỏa thuận và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.
 2. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
 3. Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận