1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (2)
 3. Kế toán dịch vụ
 4. Hạch toán kế toán nhà hàng ăn uống

Hạch toán kế toán nhà hàng ăn uống

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/02/2022 – Ngày cập nhật: 14/02/2022

Nguồn: Internet

Chi phí đầu vào

Nhập nguyên liệu chế biến, thực phẩm, phụ gia, nước uống… dành cho khâu chế biến và bán, ghi:

Nợ TK 152, TK 156
Nợ TK 133

Có TK 331, TK 111, TK 112,…

Xuất kho xuống bộ phận bếp, bar để chế biến, ghi:

Nợ TK 621

Có TK 152

Chi phí nhân viên bếp, phụ bếp, bar tham gia trong quá trình chế biến, ghi:

Nợ TK 622

Có TK 334, 3382, 3383, 3384, 3386

Chi phí thuê mặt bằng hàng tháng, ghi:

Nợ TK 627
Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 331, TK 111, TK 112,…

Trong kỳ có phát sinh mua thêm công cụ, dụng cụ để xuất dùng và phân bổ 1 lần trong quá 

Nợ TK 627
Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 331, TK 112, TK 111,…

Công cụ, dụng cụ giá trị lớn, xuất dùng cho bếp, bar:

Khi mua và đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242
Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 331, TK 111, TK 112…

Khi phân bổ hàng tháng, ghi:

Nợ TK 627

Có TK 242

Tài sản cố định dùng trong Bếp, Bar:

Khi mua và đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211
Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 331, TK 111, TK 112…

Khi phân bổ hàng tháng, ghi:

Nợ TK 627

Có TK 214

Cuối tháng sau khi tập hợp chi phí, thực hiện tính giá thành theo các bước:

Bước 1: Phân bổ chi phí

Nợ TK 154

Có TK 621, TK 622, TK 627​

Bước 2: Kết chuyển giá vốn

Nợ TK  632

Có TK 154​

Bước 3: Lên các báo cáo

1. Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất
2. Sổ chi tiết chi phí sản xuất
3. Bảng so sánh định mức vật tư (nếu có) 

Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp

Nhân công, chi phí chung, khấu hao, điện nước hạch toán giống trên và hạch toán trên tài khoản TK 641, TK 642 tùy vào loại chi phí thực tế.

Hạch toán doanh thu đầu ra

Hàng ngày, hàng kỳ, kế toán bán hàng dựa trên hóa đơn, đơn đặt hàng đi kèm, phiếu thanh toán từ nhân viên bán hàng, thu ngân thực hiện ghi nhận số lượng món ăn bán ra và thực hiện xuất hóa đơn, ghi:

Nợ TK 111, TK 112, TK 131

Có TK 511
Có TK 333 (có số hóa đơn)

Một số lưu ý

 • Đồ uống được tính như hàng thương mại, và giao cho bar hoặc nhân viên lễ tân quản lý, bán và làm báo cáo riêng
 • Chi phí nguyên vật liệu phụ có thể xuất cho bếp, bar…rồi phân bổ hàng ngày, số chưa dùng hết để dư ở TK 154
 • Mỗi hóa đơn cần có 1 bảng kê kèm theo để theo dõi món và tính giá thành
 • Những trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn, kế toán lập bảng kê và xuất 1 hóa đơn vào cuối ngày.
   

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận