29 lỗi thường gặp trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/01/2024 – Ngày cập nhật: 17/01/2024

Quyết toán thuế là một trong các nghiệp vụ quan trọng mà kế toán cần phải thực hiện trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với công ty xây dựng có những đặc thù riêng thì kế toán sẽ gặp phải những khó khăn và phát sinh khác. Hãy cùng tìm hiểu các lỗi thường gặp khi quyết toán thuế tại công ty xây dựng chi tiết nhất qua bài viết này nhé!

Những lỗi kế toán xây dựng thường gặp trong quyết toán thuế cho doanh nghiệp xây dựng

 1. Công trình nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn, không xuất bị truy lại doanh thu và thuế GTGT tại thời điểm nghiệm thu.
 2. Hóa đơn  >20 triệu đầu vào không chuyển khoản, thiếu ủy nhiệm chi.
 3. Chi phí nguyên vật liệu đưa vào cao hơn so với tổng mức nguyên vật liệu ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán.
 4. Chi phí tiền lương cao hơn so với tổng mức nhân công ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán.
 5. Chi phí sản xuất chung đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí sản xuất chung ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán.
 6. Chi phí máy thi công đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí máy thi công ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán.
 7. Nhân công thời vụ nhưng không có bảng kê 23 và không khấu trừ đầu nguồn.
 8. Chấm công tính lương nhưng không có người ký.
 9. Nguyên vật liệu lấy sau ngày nghiệm thu nhưng vẫn đưa vào.
 10. Công trình đã ngừng thi công nhưng chấm công tính lương vẫn đưa vào, thậm chí vẫn trích khấu hao và phân bổ chi phí máy móc thi công.
 11. Nguyên vật liệu đưa vào không khớp dự toán.
 12. Không theo dõi riêng chi phí giá thành của từng công trình, nguyên liệu, nhân công, sản xuất chung gom làm một cục đưa vào cuối tháng mà không phân biệt là của công trình nào nên không biết là của công trình nào.
 13. Trong kho không còn NVL nhưng không để ý vẫn xuất kho nguyên liệu dẫn đến âm kho.
 14. Với chi phí máy thi công, không có định mức dầu cho các ca máy, không có lịch trình điều động xe.
 15. Hóa đơn tiếp khách cùng tỉnh (phòng nghỉ) không chấp nhận chỉ chấp nhận khác tỉnh, nếu là tiếp khách của chủ đầu tư thì phải có ghi rõ trên hợp đồng.
 16. Hóa đơn ăn uống không có bill đi kèm.
 17. Các hóa đơn mua đồ dùng của siêu thị… giám đốc mua nhưng mang về kế toán kê khai thuế bị xuất toán không chấp nhận chi phí và khấu trừ thuế GTGT.
 18. Trên hợp đồng không có ghi phụ cấp tiền ăn nhưng trên bảng lương lại có.
 19. Hóa đơn mua quần áo của sếp chỉ vài bộ không chấp nhận là chi phí cho trang phục, nếu là mua cho công ty phải là số lượng lớn có bảng danh sách nhân viên nhận ký tá đầy đủ.
 20. Đưa lương giám đốc công ty TNHH 1 thành viên vào lương loại trừ cả chi phí lương và bảo hiểm.
 21. Trong năm lỗ mà vẫn có hóa đơn đi nghỉ mát.
 22. Âm quỹ tiền mặt quá nhiều, tiền mặt không âm, âm tiền gửi ngân hàng.
 23. Thu tiền mặt lại ghi nhận công nợ, mua nợ lại ghi nhận thu tiền mặt.
 24. Không có bảng tổng hợp công nợ và công nợ chi tiết.
 25. Không có sổ chi tiết nguyên vật liệu, không có bảng tổng hợp nhập xuất tồn.
 26. Tiền mặt nhiều mà đi vay mượn ngân hàng, nên xuất toán tiền đi vay không chấp nhận.
 27. Tài sản mua về không có hóa đơn chứng từ nhưng vẫn trích khấu hao phân bổ.
 28. Không nộp thuế môn bài đúng hạn phạt nộp chậm.
 29. Không nộp thuế GTGT và TNDN đúng hạn phạt nộp chậm.

Ngoài ra, dưới đây là 3 lỗi thường hay gặp nhất trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế.

 • Thứ nhất: Đã nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn bị tố ngược lại doanh thu và GTGT.
 • Thứ hai: Hóa đơn đầu vào >20 triệu nhưng chưa chuyển khoản được từ năm này sang năm khác.
 • Thứ ba: Vật liệu về sau ngày nghiệm thu loại bỏ.