1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (2)
 3. Một số vấn đề khác
 4. Những sai sót thường gặp đối với kế toán tài sản cố định

Những sai sót thường gặp đối với kế toán tài sản cố định

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/11/2021 – Ngày cập nhật: 19/11/2021

Nguồn: Kế toán Sáng Nguyễn

Dưới đây là các sai sót thường gặp đối với kế toán TSCĐ.

 1. Không đủ tiêu chuẩn TSCĐ nhưng hạch toán TSCĐ (không đạt về nguyên giá). Ví dụ: Mua 10 tài sản hoạt động độc lập có tổng giá trị 250 triệu đồng (mỗi tài sản có giá trị 25tr), kế toán hạch toán vào TK 211
 2. Chọn khung khấu hao không phù hợp với quy định hiện hành (TT 45, 147, 28). Rủi ro: Với việc chọn khung thời gian ngắn hơn mức tối thiểu, cơ quan thuế có quyền loại trừ chi phí vượt. Với việc chọn khung khấu hao thời gian dài hơn mức tối đa, cơ quan thuế có thể loại trừ phần chi phí cho những năm sau số năm max được trích khấu hao.
 3. Không hạch toán vào giá vốn đối với phần khấu hao máy móc tương ứng không đạt công suất bình thường.
 4. Hạch toán tiền thuê đất trả một lần sau ngày hiệu lực của luật đất đai năm 2003 vào TK 213: Phải hạch toán TK 242.
 5. Không tạm tăng TSCĐ trong trường hợp tài sản đầu tư, xây dựng đã đưa vào sử dụng, phát sinh doanh thu nhưng chưa có hồ sơ quyết toán (mục c điều 4, mục 10 điều 9 theo TT 45).
 6. Cùng một loại tài sản nhưng chọn mức khấu hao khác nhau (ví dụ mua 2 cái xe ô tô y hệt nhau nhưng lại chọn thời gian phân bổ khác nhau): Kế toán nên chọn mức khấu hao giống nhau tránh giải trình không cần thiết.

 1. Không hạch toán TSCĐ đối với những tài sản đã đạt tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ.
 2. Không loại trừ chi phí khấu hao khi tính thuế đối với tài sản đã ngừng sử dụng, không còn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 3. Không vốn hóa lãi vay, vốn hóa không đúng đối với những khoản vay dùng cho đầu tư xây dựng…
 4. Thời điểm trích khấu hao chưa đúng. Lưu ý thời điểm trích khấu hao là thời điểm TS ở trạng thái sẵn sàng sử dụng, việc trích khấu hao tài sản là khấu hao theo ngày, không được tròn tháng.
 5. Không xuất hóa đơn đối với trường hợp điều chuyển tài sản từ nơi chịu thuế sang nơi không chịu thuế.
 6. Khấu hao tài sản tạm ngừng do sửa chữa lớn, do di dời nhưng không có hồ sơ lưu trữ phù hợp với quy định của luật thuế.
 7. Không loại trừ chi phí khấu hao đối với phần nguyên giá xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt 1 tỷ 6 (không tính trường hợp xe dùng cho vận tải hành khách,hàng hóa….). Tham khảo TT 78.
 8. Hạch toán tài khoản chi phí khấu hao chưa đúng. Kế toán cần lưu ý bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng tài sản để lựa chọn TK hạch toán phù hợp: TK 642, TK 641, TK 627…
 9. Vẫn khấu hao tài sản mặc dù đã hết khấu hao (lỗi chủ yếu đối với các trường hợp kế toán làm excel nhưng không để ý).
 10. Bảng tính khấu hao không khớp với sổ cái tài khoản: Cần kiểm tra lại vì sao? Để biết đúng hay sai chỗ nào.
 11. Quên tính khấu hao. Kế toán cần check lại xem có tháng nào, tài sản nào quên trích khấu hao hay không.
 12. Phát hiện Tài sản trích thiếu khấu hao năm trước, kế toán không điều chỉnh vào năm trước mà điều chỉnh năm hiện hành, điều này cơ quan thuế có thể loại trừ chi phí khấu hao năm trước hạch toán trong năm nay với lý do chi phí không đúng kỳ.
 13. Bàn giao tài sản cố định thiếu biên bản bàn giao (cứ bất cứ khâu bàn giao từ người này sang người khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác, công ty nên có biên bản bàn giao để quản lý việc sử dụng tài sản, quy trách nhiệm nếu phát sinh các vấn đề liên quan mất mát, hư hỏng v.v…)
 14. Ghi tăng nguyên giá tài sản do nâng cấp nhưng lại không đủ hồ sơ, lý luận để chứng minh đó là nâng cấp tài sản.
 15. Phân bổ chi phí sửa chữa lớn tài sản (TK 242) quá 3 năm(Theo TT 78 tối đa chỉ được 3 năm).
 16. Nhận góp vốn bằng tài sản nhưng không đăng ký lại giấy tờ quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp này rủi ro thuế loại trừ chi phí khấu hao.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận