1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (2)
 3. Một số vấn đề khác
 4. Hướng dẫn hạch toán kế toán công ty may gia công

Hướng dẫn hạch toán kế toán công ty may gia công

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/11/2021 – Ngày cập nhật: 19/11/2021

Nguồn: Hoàng Thị Bích Hạnh, Facebook, 15-11-2021

1. Đặc điểm của may gia công

Công việc chủ yếu của công ty may gia công là nhận các bán thành phẩm của các công ty khác và gia công thêm một số chi tiết mà họ yêu cầu. Hạch toán kế toán công ty may gia công chủ yếu công việc quan trọng nhất đó là tính được giá thành chi phí gia công. Và theo dõi được xuất nhập tồn lượng hàng đã gia công và giao cho khách hàng.

2. Nguyên tắc chung hạch toán may gia công

 • Trị giá nguyên liệu nhập khẩu : hạch toán vào công nợ (chi tiết theo tên khách hàng), về mặt hiện vật có thể theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng.
 • Mở tài khoản theo dõi về hoạt động gia công để tập hợp chi phí liên quan đến việc gia công và xuất trả thành phẩm sau gia công (không tính trị giá nguyên liệu nhập khẩu);
 • Số tiền được thanh toán về gia công (tiền thanh toán qua ngân hàng hoặc trị giá hàng được thanh toán, hoặc công nợ được trừ vào tiền gia công) hạch toán vào doanh thu.
 • Công ty gia công nên nguyên vật liệu chính: vải và các phụ kiện là do khách hàng cung cấp theo định mức .
 • Còn nguyên vật liệu chính được tính vào giá thành sản phẩm của công ty chỉ bao gồm: chỉ may, chỉ vắt sổ .
 • Thường thì các chi phí sẽ được tổng hợp cho toàn công ty sau đó phân bổ cho từng đơn đặt hàng
 • Đối với nguyên vật liệu trực tiếp có thể phân bổ theo trị giá đơn đặt hàng nhưng để chính xác hơn thì nên xây dựng định mức .

Ví dụ: Đơn đặt hàng 1 đặt may:10 sản phẩm A, 100 sản phẩm B, 1000 sản phẩm C.

Công ty xây dựng định mức:

 • Sản phẩm A: 0,1 cuộn chỉ/ 1 sp
 •  Sản phẩm B: 0.2 cuộn chỉ / 1 sp
 •  Sản phẩm C: 0.3cuộn chỉ / 1 sp

Sau đó tính : Tổng chi phí NVL trực tiếp phát sinh cho đơn đặt hàng 1 =[(0.1×100)+(0.2×100)+(0.3×100)]x giá của 1 cuộn chỉ

Chi phí nhân công và sản xuất chung phân bổ cho trị giá của từng đơn đặt hàng

Ta mở sổ chi tiết TK 621,622,627 cho từng đơn đặt hàng và cho toàn công ty căn cứ vào các sổ chi tiết TK đó để lập sổ chi tiết TK 154 cho từng đơn đặt hàng( đối với những đơn đặt hàng hoàn thành) và lập sổ TK 154 cho toan doanh nghiệp. TK này có số dư, số phát sinh trong kỳ chính là tổng chi phí phát sinh cho những đơn đặt hàng hoàn thành, con chi phí phát sinh cho những đơn đặt hàng chưa hoàn thành chính là giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ( tức là số dư cuối kỳ của TK 154)

Căn cứ vào Sổ chi tiết TK 154 mở cho từng đơn đặt hàng bạn tính giá thành theo từng đơn đặt hàng. Lấy tổng chi phí phát sinh của từng đơn đặt hàng phân bổ cho từng mặt hàng có trong đơn đặt hàng. CP NVL trực tiếp phân bổ theo định mức, con chi phí nhân công và sản xuất chung phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Hàng hóa gia công thường có :

 • Gia công trong nước
 • Gia công nước ngoài (bên nước ngoài ký hợp đồng với các DN trong nước gia công hàng hóa hoặc các DN trong nước thuê các đối tác nước ngoài gia công)

3. Hạch toán kế toán công ty gửi hàng đi gia công

Khi hạch toán qua 627 trước sau khi nhận lại sản phẩm đã gia công, kế toán dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành sản phẩm rồi mới chuyển qua 154

Khi xuất hàng đi gia công:

Nợ TK 154: giá trị nguyên vật liệu

Có TK 152

Chi phí gia công phát sinh

Nợ TK 627

Có TK 111, 112

Nhận hàng gia công về

Nợ TK 154 : Phí gia công

Có TK 627

Tính giá thành phẩm

Nợ TK 155

Có TK 154

Xuất bán

Nợ TK 632

Có TK 155

Nợ TK 111,112,131

Có TK 511

Có TK 33311

4. Hạch toán ở doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa

Khi nhận NVL ghi nợ TK 002

Xuất NVL gia công không hạch toán.

Phát sinh các chi phí trả khác

Nợ TK 154

Nợ TK 133(nếu có)

Có TK 111,112,331( tập hợp chi phí gia công thuê SP cho đối tác)

Xuất trả hàng gia công:

Xuất HĐ GTGT

Nợ TK 632

Có TK 154 và

Nợ TK 111,112,131

Có TK 511

Có TK 33311

Đồng thời ghi đơn Có TK 002

Trường hợp nếu bên nhận gia công không mua lại phế phẩm mà xuất trả lại bác hạch toán

Nợ TK 152

Có TK 154 -Hạch toán như nhập phế liệu phế phẩm thu hồi từ quá trình sản xuất

Đó là cách tính giá thành đối với kế toán công ty may gia công. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh cũng tương tự với các loại hình công ty khác .

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận