Luật thuế TNCN 2007

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 26/07/2021 – Ngày cập nhật: 30/07/2021

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất đang có hiệu lực thi hành là Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 số hiệu 04/2007/QH12 quy định về thuế, phí và lệ phí. Hiện nay được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 2012 bởi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 số 26/2012/QH13 và Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 số 71/2014/QH13. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Xem chi tiết tại: Luật thuế TNCN 2007

Nguồn: thuvienphapluat

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận