1. Trang chủ
 2. Doanh nghiệp, người lao động
 3. BHXH, BHYT, BHTN...
 4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn tại doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn tại doanh nghiệp

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/01/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

Những điều cần biết về BHXH, BHYT, BHTN có nội dung sau

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại doanh nghiệp

 • Người làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc có tính chất nhất định theo mùa vụ
 • Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương
 • Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp….

Lưu ý: Chi nhánh công ty đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh hoặc cũng có thể đóng tại công ty mẹ.

2. Tỷ lệ % đóng BHXH, BHYT, BHTN đang áp dụng

 • Doanh nghiệp đóng 17.5%BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN
 • Người lao động đóng 8% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN
 • Tổng cộng 32%.

3. Mức lương căn cứ tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp

Mức lương thấp nhất:

 • Mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng
 • Người lao động làm việc đã qua đào tạo, học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng
 • Mức lương tối thiểu không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

Ví dụ: Công ty bạn ở quận 12 thuộc vùng 1 và áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 là 4.420.000đ/tháng, đầu năm công ty đăng ký cho 2 lao động tham gia BHXH là Bác bảo vệ và Cô kế toán.

Như vậy: Mức lương đóng BHXH thấp nhất cho 2 nhân viên đó như sau:

 • Bác bảo vệ: (Làm công việc bình thường không yêu cầu qua đào tạo nghề): mức thấp nhất công ty áp dụng là 4.420.000đ/tháng
 • Cô kế toán: (làm việc đòi hỏi qua đào tạo học nghề), mức đóng BHXH thấp nhất sẽ là:
  = 4.420.000 + (4.420.000*7%) = 4.729.400đ/tháng.

Mức lương cao nhất:

 • Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở
 • Mức tiền lương đóng BHTN bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Mức lương cơ sở như sau:

 • Từ ngày 01-07-2019 là: 1.490.000đ/tháng
 • Từ ngày 01-07-2020 là: 1.600.000đ/tháng

Như vậy mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là: từ ngày 01-07-2020 trở đi là = 1.600.000đ/tháng*20=32.000.000đ.

Chú ý người lao động giao kết hợp đồng lao động tại nhiều nơi thì: Đóng BHXH, BHYT tại nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên.

Cuối cùng: sau khi xác định được nhân viên tham gia BHXH, BHYT, BHTN và mức lương tham gia bảo hiểm thì cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hiểm.

Nguồn: Bùi Vũ Thảo Linh

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận